צריך עיון

חשיבה והגות חרדית

צריך עיון הוא כתב-עת אינטלקטואלי חרדי – הראשון והיחיד מסוגו. מהדורתו העיקרית מקוונת ומתעדכנת תדיר, אך הוא מופיע גם ככתב עת מודפס, ומדי שנה אף מודפסים ספרים הנושאים את שמו ובהם מאמרים נבחרים מתוכו. כתב העת מציע במה לדיון מעמיק בשאלות חברתיות, דתיות, כלכליות ופוליטיות המעסיקות את הציבור החרדי. הוא נוסד מתוך הכרה בצורך אקוטי בייסוד תשתית רעיונית ליהדות חרדית הנוטלת אחריות על עם ישראל ומדינת ישראל, שתאפשר ליבון ובירור רעיוני שטרם נעשו. לאורך שנות קיומו הגיע כתב העת לקהל קוראים ענק, ויותר מ-50 אלף קוראים ייחודיים נכנסים אליו מדי חודש. כתב העת קיים בשפה העברית ובשפה האנגלית.