מכון עיון

טיפוח מנהיגות אינטלקטואלית חרדית ושיח חרדי המעוגנים באמונה, בזהות היהודית ובאחריות האישית והאזרחית.

מי אנחנו

החברה החרדית צומחת במהירות, והשפעתה על עתיד המדינה רבה. בשנים האחרונות גדלה מעורבותם של חרדים בחברה הישראלית הכללית, וכך ראוי: זהו מעבר מחֶברַת מיעוט פסיבית למגזר המעורב במתרחש בישראל וחש אחריות כלפיה. מובן מאליו שתהליך ההשתלבות חיוני לקיומה של החברה החרדית עצמה, כמו גם למדינת ישראל. מנגד, האיומים שהתרבות והאתוס המודרניים והפוסט-מודרניים מציבים לעולם החרדי הופכים השתלבות זו למורכבת, בלשון המעטה.

משום כך, החברה החרדית זקוקה לבירור פנימי באשר לערכיה, לתפיסותיה וליחסה כלפי הציבור היהודי הרחב, על תפיסותיו וערכיו, וכלפי מדינת ישראל. על היהדות החרדית לעלות לגדולה וליטול חלק, בהתאם לגודלה, בעיצוב עתיד המדינה; אך נטילת אחריות זו כרוכה בליבונן של עמדות ערכיות ופוליטיות באשר לסוגיות רבות, ובגיבושם של יחידים וקהילות שנטילת אחריות זו יקרה להם וקרובה לליבם.

לשם כך קם "מכון עיון". המכון מאגד שורה של מיזמים. כתב-העת "צריך עיון" הוא במה רעיונית-אינטלקטואלית מובילה ויחידה מסוגה, המתעדכנת תדיר באינטרנט ומופיעה גם בדפוס. תוכניות המנהיגות העיוניות שלנו מכשירות את האנשים שיישאו את הבשורה הרעיונית ויפתחו אותה עוד. המוסף הספרותי "בין הזמנים" מציע במה ספרותית יוצאת דופן בכנותה, המעלה דיונים חשובים ונוקבים בכלים של ספרות איכותית. עיתון "המקום" מאפשר יצירת זהות ושייכות סביב תכנים המדגישים חרדיות המוכנה ליטול אחריות. לבסוף, ארגון "קהילה" עוסק בגיבוש מקביל בקרב חרדים דוברי אנגלית בישראל.

צוות

הרב יהושע פפר

ראש מכון "עיון", מייסד ועורך ראשי של "צריך עיון"

יוסי גרין

מנהל תוכניות "חכמתכם ובינתכם"

מיכאל נכטילר

מנהל פרוייקטים, מכון "עיון"

אליהו לוי

מוביל תכניות "חכמתכם ובינתכם" לגברים וצעירים

מעיין מאיר (דוד)

עורכת, "בין הזמנים"

אורית ג'ושוע

מובילה תכנית "חכמתכם ובינתכם" לנשים

חוי בר זאב

מובילת תכנית "חכמתכם ובינתכם" לצעירות ותכניות בוגרים במכון

מוטי רובינשטיין

עורך ראשי, מגזין "המקום"