חכמתכם ובינתכם

תוכניות מנהיגות

תוכניות המנהיגות לגברים ולנשים חרדיות משמשות אכסניה לצעירים חרדים מצטיינים ממגוון רחב של תחומי עיסוק והשפעה: רבנות, תקשורת, שירות המדינה ועוד. המשתתפים משתלמים בנושאי מדיניות – כלכלה, לאומיות, מחשבה פוליטית, משפט חוקתי ועתיד המשפחה – בתוך מסגרת ייחודית המאפשרת חשיבה על גישה חרדית-תורנית לנושאים אלו, לצד עיון בשאלות היסוד: מה מקומנו במדינת ישראל? כיצד נקיים את מלוא אחריותנו כלפי העם היהודי? כיצד אנו רואים את עתידה של המדינה ואת השתלבות היהדות החרדית בתוכה? לתוכניות יש קרוב ל-500 בוגרים ובוגרות הבונים מוסדות ותשתיות חיוניים לעתיד המדינה, ומקיימים בינם לבין עצמם קהילה תוססת הנהנית מרישות חשוב ומתוכניות והרצאות שאנו ממשיכים לארגן עבורם.