בין הזמנים

ספרות חרדית איכותית

מוסף הספרות "בין הזמנים" מעניק פלטפורמה ספרותית המבקשת לדבר אל הציבור החרדי, מתוך עולמו ובשפתו. כיאה לספרות איכותית, היצירות המתפרסמות במוסף ממלאות תפקיד כפול: מצד אחד שיקוף המציאות המורכבת של ימינו, אם בדינמיקה פנים מגזרית אם בקשר עם החוץ; ומצד שני, אפשור קיומם של תהליכי בירור החיוניים לפרט ולחברה. לספרות טובה יש יכולת ייחודית לעורר שיח ולגעת במורכבויות. היא כלי מכונן בהשפעה על התפתחות רוחנית, ערכית, מוסרית, נפשית וחברתית של הפרט. היא מעלה דילמות וקונפליקטים, מתמודדת עם קשיים שקשה להביא לזירות אחרות, מציעה פורקן והזדהות ומגייסת מענים. בכוחה של ספרות טובה, אמנותית ומאוזנת, להשפיע על התודעה, ליצור מרחב שיח, ולאפשר התפתחות רגשית, ערכית ואישיותית של ממש.